Stappenplan schriftelijke opgaven HAVO/VWO

Het beantwoorden van examenopgaven is niet zo gemakkelijk als je denkt.

Vaak denken leerlingen dat ze een compleet antwoord opgeschreven hebben, en toch mist de docent regelmatig belangrijke informatie om de maximale punten te geven.

Stappenplan examenopgaven Leslokaal Antverpia

Oefen het maken van schriftelijke examenopgaven met behulp van het stappenplan van Leslokaal Antverpia!

Download het stappenplan inclusief voorbeeldopgave en haal een dikke voldoende voor je tentamens en schriftelijk examen!