Onderzoek doen HAVO 4-5

Biologie oefenen: Puzzel mee! @BioSuus


1. Bij onderzoek formuleer je na een waarneming een eenduidige....................................
2. Een voorlopig conclusie van je onderzoek noem je
3. Hierin beschrijf je je methode van onderzoek inclusief materialenlijst.
4. De waarnemingen van je onderzoek beschrijf je hier.
5. Het uiteindelijke antwoord op je onderzoeksvraag.
6. Je kijkt kritisch naar je onderzoek en geeft aanbevelingen voor vervolgonderzoek in
7. Als je onderzoek betrouwbaar is dan noemen we het ook wel
8. Wanneer je bij een onderzoek een nepmedicijn krijgt noemen we dat
9. Een positieve werking van een nepmedicijn noemen we
10. De groep waarbij je één variabele aanpast van je onderzoek aanpast noemen we.......................groep.
11. Een onderzoek waarbij de proefpersoon niet weet of hij een echt of nepmedicijn krijgt noemen we........................ onderzoek.
12. Een onderzoek waarbij de proefpersoon EN de onderzoeker niet weet welk medicijn gegeven wordt noemen we ......................onderzoek.
13. Een onderzoek met medicatie noemen we .................................. onderzoek.
14. Een onderzoek waarbij je gegevens verzameld uit enquetes, foto’s en video noemen we ................................ onderzoek.
15. Een onderzoek waarbij je gegevens verzameld uit publicaties van andere wetenschappers noemen we ....................onderzoek.
16. Een variabele die niet afhankelijk is van een experiment noemen we .................................... variabele. In een assenstelsel zetten we deze op de Xas.
17. Een variabele die veranderlijk is noemen we ................................. variabele. In een assenstelsel zetten we deze op de Yas.
18. Gegevens van een continue reeks getallen geven we weer in een
19. Gegevens van een niet aaneengesloten reeks getallen geven we weer in een
20. Gegevens van grootte in verschillende groepen vergelijken geven we weer in een