Gedrag

Biologie oefenen: Puzzel mee! @BioSuus

Gedrag HAVO 4


1. Reactie op een prikkel.
2. Zo heet een prikkel als hij via zenuwen naar de hersenen gaat.
3. Moeilijk woord voor de studie naar gedrag.
4. Beschrijving van de handelingen van een dier.
5. Lijst van opeenvolgende handelingen van een dier
6. Een serie handelingen in een vaste volgorde.
7. Een prikkel in het lichaam.
8. Een prikkel die je met je zintuigen waarneemt.
9. Zo wordt een inwendige prikkel ook wel genoemd.
10. Een prikkel die een bepalende rol speelt bij het veroorzaken van een bepaald gedrag.
11. Een prikkel die een sterkere respons veroorzaakt dan een normale prikkel.
12. Het gedrag van mensen die producten kopen.
13. Gedrag dat bepaald wordt door erfelijke factoren.
14. Gedrag dat ontstaat door leren.
15. Een reactie op een prikkel aanleren of afleren door de prikkel vaak te herhalen.
16. Gedrag dat aangeleerd wordt in de gevoelige periode.
17. Leren door toevallige ontdekking
18. Aanleren van gedrag door beloning of straf.
19. Zo worden handelingen ook wel genoemd.
20. Zo wordt het afgeven van signalen ook wel genoemd.
21. Zo noemen we gedrag van soortgenoten onder elkaar.
22. Dieren die samenleven in een groep vertonen sommige dieren een ander gedrag dan hun soortgenoten.
23. Je eigen gebied noemen we ook wel...
24. Baltsgedrag en paring horen bij dit type gedrag.
25. Zo noemen we het verzorgen van eieren en jongen.
26. Zo noemen we de rangorde bij kippen.
27. Bij dit type gedrag maak je jezelf zo groot en indrukwekkend mogelijk.